Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Τοπογραφία της Οθωμανικής Κωνσταντινούπολης

Συγγραφή : Τσιλένης Σάββας (23/12/2007)

Για παραπομπή: Τσιλένης Σάββας, «Τοπογραφία της Οθωμανικής Κωνσταντινούπολης», 2007,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11013>

Τοπογραφία της Οθωμανικής Κωνσταντινούπολης (4/12/2008 v.1) Topography of Ottoman Constantinople (Istanbul) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρουσίαση της πολεοδομικής ανάπτυξης της Κωνσταντινούπολης και των παρακείμενων οικισμών κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη χωροκατανομή του ελληνορθόδοξου πληθυσμού.

Διοικητική Υπαγωγή

Δήμος Κωνσταντινούπολης

Ιστορική Περιοχή

Κωνσταντινούπολη

Γεωγραφική Θέση

Κωνσταντινούπολη

Άλλες Ονομασίες

İstanbul, İslambul

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>