Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Χάλκη

Συγγραφή : Μπενλίσοϊ Φώτης (25/6/2008)

Για παραπομπή: Μπενλίσοϊ Φώτης, «Χάλκη», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11089>

Χάλκη (5/12/2008 v.1) Chalki (Heybeliada) (10/4/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Χάλκη με έκταση 2,5 τ.χλμ. είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Πριγκηποννήσων. Βρίσκεται μεταξύ της Αντιγόνης και της Πριγκήπου και του μικρασιατικού ακρωτηρίου Μάλτεπε. Για πολλούς αιώνες η ιστορία της παρέμεινε στενά συνυφασμένη με τα μεγάλα μοναστήρια της. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα η πλειονότητα των κατοίκων της ήταν Ρωμιοί και ως προς το επάγγελμά τους ψαράδες. Σήμερα στο νησί κατοικούν περίπου 100 ορθόδοξοι.

Διοικητική Υπαγωγή

μητροπολιτικός δήμος Κωνσταντινούπολης (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Ιστορική Περιοχή

Προποντίδα

Γεωγραφική Θέση

Πριγκιπόννησα

Άλλες Ονομασίες

Heybeliada

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>