Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 

Αναζήτηση με το γράμμα Ο

 
 
 

Οικογένεια Γκίκα

Οικογένεια Γκίκα - προς ανάθεση Gikas family - προς ανάθεση

 

Οικογένεια Καραθεοδωρή

Οικογένεια Καραθεοδωρή - προς ανάθεση Karatheodoris family - προς ανάθεση

 

Οικογένεια Καρατζά

Οικογένεια Καρατζά (13/4/2007 v.1) Karatzas family (27/4/2007 v.1)

Μία από τις πλέον διακεκριμένες οικογένειες Φαναριωτών, που ανέδειξε σειρά προσωπικοτήτων στο πλαίσιο της φαναριώτικης ελίτ μέχρι και την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Μετά την Ανεξαρτησία ο κυριότερος κλάδος της οικογένειας εγκαθίσταται στην Αθήνα.

περισσότερα...

 

Οικογένεια Μαυροκορδάτου

Οικογένεια Μαυροκορδάτου - προς ανάθεση Mayrokordatos family - προς ανάθεση

 

Οικογένεια Μουρούζη

Οικογένεια Μουρούζη - προς ανάθεση Mourouzis family - προς ανάθεση

 

Οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη κατά το 19ο και 20ο αιώνα

Οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη κατά το 19ο και 20ο αιώνα - προς ανάθεση Economic activities of the Greek-Orthodox of Constantinople in the 19th and 20th century - προς ανάθεση

 

Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως

Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως (13/4/2007 v.1) "Organosis Konstantinoupoleos" (Organization of Constantinople) (27/4/2007 v.1)

Η "Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως" ιδρύθηκε στις αρχές του 1908. Ιδρυτής της υπήρξε ο Αθανάσιος Σουλιώτης Νικολαΐδης, σε συνεργασία με τον Ίωνα Δραγούμη. Σκοπός της ήταν, με βάση την οθωμανική πρωτεύουσα, να αντιμετωπίσει τη βουλγαρική διείσδυση στη Μακεδονία και τη Θράκη και να επιτύχει τον πολιτικό συντονισμό των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, επιζητώντας τη συνεννόηση και τη συνεργασία των λαών της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας. Η Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως διαλύθηκε τον Οκτώβριο του 1912,...

περισσότερα...

 

Ορθόδοξες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης μετά την Άλωση

Ορθόδοξες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης μετά την Άλωση (27/6/2007 v.1) Orthodox churches in Constantinople after 1453 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Η μετατροπή, διατήρηση και εκ νέου ανέγερση, καθώς και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ορθοδόξων εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης μετά την Άλωση, αλλά και οι αφιερωματικές και λατρευτικές πρακτικές που σχετίζονται με αυτές, αντικατοπτρίζουν τις δημογραφικές ανακατατάξεις, την πολιτική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη, καθώς και όψεις της λαϊκής θρησκευτικότητας της πολίτικης ρωμιοσύνης από τον 15ο αιώνα ως τις μέρες μας.

περισσότερα...

 

Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 1453-1839

Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 1453-1839 - προς ανάθεση The Patriarchate of Constantinople, 1453-1839 - προς ανάθεση

 

Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 1839-1923

Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 1839-1923 (13/4/2007 v.1) Greek-Orthodox Patriarchate of Constantinople, 1839-1923 (2/5/2007 v.1)

Η περίοδος 1839-1923 σηματοδοτεί για το Οικουμενικό Πατριαρχείο μια σειρά από ριζικές αλλαγές, οι οποίες προκύπτουν από τη συγκυρία των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ, με κυριότερη την ψήφιση των Γενικών Κανονισμών το 1860, που εγκαινίασε νέες ισορροπίες στα εσωτερικά του Πατριαρχείου, αλλά και από τη σύγκρουση βενιζελικών-φιλομοναρχικών κατά τον 20ο αιώνα. Η τελευταία εδραίωσε, στη θέση του οικουμενισμού, που είχε παγιωθεί ως κυρίαρχη ιδεολογία του Πατριαρχείου από το 19ο αιώνα, ένα μοντέλο...

περισσότερα...